Úvodník

/INGEBORG FIALOVÁ/

Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena.

Jaroslav Miller, rektor UP

Výsledkem proměny klasického tištěného Žurnálu UP (ke které došlo zhruba před sedmi lety a na který si mnozí možná ještě pamatují) v Žurnál elektronický je přitažlivá, pestrá, přehledná, profesionálně vedená webová stránka, která především informuje o úspěších UP, snaží se získat uchazeče ke studiu právě na UP a je „firemním vývěsním štítem“. To jediné, co této stránce chybí, je prostor pro diskusi v celé akademické obci (tento prostor tištěný Žurnál do jisté míry poskytoval, byť – jako týdeník – ne vždy aktuálně). Tuto podstatnou mezeru v životě akademické obce chce zaplnit D-Žurnál.

Je možné, že jeho zakladatelé jsou zpozdilí staromilci, kteří si nevšimli, že klasický žánr diskuse buď už zcela vymizel ze společenského prostoru anebo se přesunul na jiné platformy (facebook, twitter aj.), pokoušejí se tedy oživit zamrzlého dinosaura a jejich pokus po několika dnech/týdnech po zásluze usne. Dále je zřejmé, že potřeba diskuse v akademické obci se stává akutní jen ve chvílích, kdy „se něco děje“, ať už jde o něco opravdu nekalého, nespravedlivého, trestuhodného anebo jen o rozdílnost názorů na tutéž věc způsobenou (většinou) nestejnou měrou informovanosti na dvou/více stranách sporu anebo různou interpretací stejných informací, takže po odeznění/vyřešení sporu odezní i potřeba diskusní platformy starého střihu.

Je tedy možné, že D-Žurnál zanedlouho zase zanikne – ale za pokus to stojí, neb akademická obec Univerzity Palackého si – i ve smyslu úvodního motta rektora Millera – zaslouží otevřenou diskusní platformu pro kultivovanou výměnu názorů i spolehlivých informací. Ideálním cílem D-Žurnálu by bylo stát se součástí „firemního Žurnálu“, který by se tímto způsobem – přijetím a profesionálním vedením diskusní rubriky – mohl stát ještě přitažlivějším i pro širokou neakademickou veřejnost.

D-Žurnál vyzývá k diskusi nad otevřenými tématy (aktuálně k dění na Přírodovědecké fakultě UP) anebo k otevření nových diskusních témat všechny členy akademické obce i širokou veřejnost. Diskusní příspěvky by měly mít podobu neanonymních, důkladně formulovaných kratších (1/2 stránky – 2 stránky) textových útvarů bez gramatických chyb, vulgarismů, nepodložených tvrzení. Překročí-li příspěvek hranici kultivovaného projevu (v minulosti) typického pro akademickou půdu, bude autorovi vrácen s prosbou o přepracování.

Příspěvky posílejte na adresu dZurnal(at)protonmail.com.