Jak publikovat

D-Žurnál vyzývá k diskusi nad otevřenými tématy (aktuálně k dění na Přírodovědecké fakultě UP) anebo k otevření nových diskusních témat všechny členy akademické obce i širokou veřejnost. Diskusní příspěvky by měly mít podobu neanonymních, důkladně formulovaných kratších (1/2 stránky – 2 stránky) textových útvarů bez gramatických chyb, vulgarismů, nepodložených tvrzení. Překročí-li příspěvek hranici kultivovaného projevu (v minulosti) typického pro akademickou půdu, bude autorovi vrácen s prosbou o přepracování.

Příspěvky posílejte na adresu dzurnal(at)protonmail.com nebo některému z redaktorů.