Exaktní věda?

/INGEBORG FILAOVÁ/ 19.11.2019 sdělil rektor děkanovi PřF, že vedení UP oslovilo několik nezávislých zahraničních laboratoří s žádostí o prověření výsledků publikovaných v Nature Communications. Kdyby se vedení UP bylo k tomuto kroku odhodlalo před rokem (ještě i před půl rokem), patrně by sklidilo pochvalu (byť – připouštím – z druhé strany i kritiku, že nedůvěřuje vlastním kontrolním orgánům/komisím). V dnešní … Pokračovat ve čtení „Exaktní věda?“

Kam se hrabe Karlovka!

/TOMÁŠ FÜRST/ 17. listopadu 1989+30 Nemohu se ubránit závisti, když sleduju angažovanost akademické obce Univerzity Karlovy. Rektor Zima – představte si tu hrůzu – bez souhlasu senátu podepsal smlouvu se společností Home Credit, která zbohatla na predátorských půjčkách. Smlouva byla na ubohý jeden a půl miliónu korun a byla podepsána zcela legálně. Home Credit navíc … Pokračovat ve čtení „Kam se hrabe Karlovka!“

Co je „pravá míra“?

/IVO JIRÁSEK/ Poslední odstavec příspěvku „Uvedení na pravou míru 2“ činí ze situace na naší alma mater skutečné a nefalšované drama hodné klasického období starého Řecka. Sporné strany budou bezpochyby odlišným způsobem hodnotit jednotlivé kroky aktérů a vývoj celé situace, nicméně pokud je pravé, a tedy pravdu dosvědčující tvrzení shrnující dosavadní výsledky, totiž že „student, … Pokračovat ve čtení „Co je „pravá míra“?“

Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu

/JOSEF TILLICH/ 17.11.2019 uspořádali bývalí členové stávkového výboru UP z roku 1989 velkolepou vzpomínkovou akci „okupační stávka 2019“ (https://www.olomouckarevoluce89.cz/) v budově filozofické fakulty, na níž si stovky návštěvníků za celý den mohly prohlédnout tisíce fotografií z té doby, dobové psací a tiskařské stroje, podívat se na digitalizované filmy atd. Vyvrcholením bylo shromáždění v aule, při němž členové stávkového výboru … Pokračovat ve čtení „Projev k třicetiletému výročí 17. listopadu“

Třicet let po železné oponě

/MAGDA VÁŠÁRYOVÁ/ Se svolením autorky přetiskujeme její projev při předávání pamětních medailí UP 12.11.2019 30 rokov, teda jeden a pol generácie prešlo, je už načase nielen spomínať a prezerať si staré fotografie, ale musíme si položiť niektoré otázky. Na začiatku by som si chcela pomôcť starým prevereným Alexisom de Tocqueville-om, aby som neopakovala niečo, čo … Pokračovat ve čtení „Třicet let po železné oponě“

Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury

/DALIBOR ŠTYS/ Na úvod dva rozsáhlejší citáty:  Tomáš Šimůnek, děkan farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, píše „.. A pravda často nemusí být ani v učebnicích. Čím víc člověk rozumí nějakému tématu, tím spíše zjišťuje, že je to trochu jinak…“  Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB (bohužel v placené části idnes) popisuje případ přenosu technologií:  „….Skupina doktorky Maletínské ale vytvořila … Pokračovat ve čtení „Věda v národních jazycích je základní součást lidské kultury“

Univerzita bez autorit? Abdikace předsedy Etické komise

/INGEBORG FIALOVÁ/ Etická komise je poradním orgánem rektora, jehož členy i předsedu rektor sám jmenuje. Není to tedy ani volený ani na univerzitní exekutivě nezávislý soudní orgán podobný např. ústavnímu soudu. Sami členové EK (mnozí z nich) jsou tomu rádi, že „břemeno konečné a výhradní odpovědnosti v nelehkém procesu rozhodování o etických pochybeních nese pouze jediná osoba, … Pokračovat ve čtení „Univerzita bez autorit? Abdikace předsedy Etické komise“

Pět promile navíc k úspěchu stačí

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Otázka pravosti či existence původních dat ve článku v Nature Communications znovu vybublala minulý týden, když děkan Přírodovědecké fakulty zveřejnil podklady pro své podání návrhu k projednání Etickou komisí. Zareagovali na to Dr. Navařík a Dr. Malina z RCPTM textem, který rozeslali na hromadné adresy a zveřejnili zde . Zmíním zde pouze jednu „drobnost“: děkan … Pokračovat ve čtení „Pět promile navíc k úspěchu stačí“

Informací není nikdy dost

/MARTIN CHODORA/ Nejsem člen akademické obce, ale mám několik přátel napříč všemi fakultami a díky nim vím, že se na univerzitě dějí věci standardní i nestandardní. Se zájmem poslední dobou sleduji dění na Univerzitě Palackého. Jsem pravidelný čtenář Džurnálu, ale zaregistroval jsem, že se diskuse nedávno přesunula (nebo skryla) na UP reflexi, k níž jako nečlen akademické … Pokračovat ve čtení „Informací není nikdy dost“

Vyjádření děkana PřF UP k případu Nature Communications

/MARTIN KUBALA/ Žurnál Univerzity Palackého odmítl publikovat děkanův příspěvek v oficiálním Žurnálu univerzity s odůvodněním, že takovýto odborný materiál nepatří na informační platformu určenou i širší laické veřejnosti. Protože akademická obec požadovala zveřejnění informací, dovolujeme si se souhlasem autora převzít příspěvek ze stránek prf.upol.cz. V přírodovědné komunitě se rozběhly debaty o prošetřování věrohodnosti dat v článku Air-stable superparamagnetic … Pokračovat ve čtení „Vyjádření děkana PřF UP k případu Nature Communications“