Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Sugestivní titulek článku „What universities can learn from one of science’s biggest frauds“ na webu časopisu Nature z 18.6. 2019 odkazoval čtenáře na souvislosti s publikováním detailní analýzy toho, jakým způsobem probíhalo na univerzitách v Japonsku a USA vyšetřování skandálu nevídaných rozměrů: Yoshihiro Sato, přední světový odborník v oblasti výzkumu kostí, si během … Pokračovat ve čtení „Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?“

Zločinec Fürst

/TOMÁŠ FÜRST/ Pan rektor zareagoval na můj text uveřejněný na dŽurnálu. Svoji reakci poslal (dva dny před klíčovým hlasováním o zřízení vysokoškolského ústavu) prostřednictvím prorektora Bilíka celému Akademickému senátu. Moje maličkost mezi adresáty reakce nebyla. Samozřejmě mě těší zájem, který Jeho Magnificence o mé texty projevuje, a proto zde přetiskuji rektorovu reakci bez dalšího komentáře. Předpokládám, že … Pokračovat ve čtení „Zločinec Fürst“

„Tak nám prodali Hynaisku“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Upřímně se doznám hned na samém počátku: ano, můj vztah k „Hynaisce“ je velmi nevyvážený, emočně manipulovaný sentimentálními vzpomínkami z mládí. V historické budově v Hynaisově ulici vybudované původně německým tělocvičným spolkem, v níž poté sídlil Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy obnoveného olomouckého vysokého učení, a později Katedra tělesné výchovy, jsem strávil jako malý kluk … Pokračovat ve čtení „„Tak nám prodali Hynaisku““

Adventní

/INGEBORG FIALOVÁ/ Na UPRefelexi mi prorektor Bilík odpověděl na jeden z mých textů. Z jeho odpovědi (pro srozumitelnost mé následné repliky) krátce cituji: „Mě zcela vážně mrzí, že se po republice šíří představa, že u nás fatálně selhává management i senát… Nevadí mi, když se dostává vedení pod palbu, ale když se rozkolísává celá komunita s hesly … Pokračovat ve čtení „Adventní“

Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A

/PETR KREUZ/ Je skvělé, že bylo řečeno A, ale je nutno říci i B a poté odříkat celou abecedu (a azbuku 😉 ), a to ve dvou směrech.  Za prvé: Bylo by na místě prověřit také Ondráčkovu rigorózní práci obhájenou na té samé fakultě roku 2007 a jeho diplomku z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové … Pokračovat ve čtení „Kauza Ondráček: Bylo řečeno pouze A“

Jeden metr na UP

/TOMÁŠ FÜRST/ Se zájmem jsem si přečetl v denním tisku vyjádření tiskové mluvčí UP, že „Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu,  jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí.“ Dle článku na Novinky.cz se rektor dopisem obrátil na komunistického poslance pana Zdeňka Ondráčka, aby … Pokračovat ve čtení „Jeden metr na UP“

Gnoseologie přírodních věd

/DALIBOR ŠTYS/ Víte, kdo je nejsvětoznámější přírodovědecký podvodník z Brna? Jmenuje se Gregor Mendel. Každý, kdo po něm zkusil výsledky zopakovat, zjistil, že tak čistě se dědičnost v barevnosti květů hrachu neprojevuje. Mendel provedl zjednodušený matematický (!) popis experimentu a k němu vybral výsledky, které se mu hodily. Upozornily mne na to kolegyně na univerzitě v Lundu, které s hrachem … Pokračovat ve čtení „Gnoseologie přírodních věd“

Koledovali jsme si o to

/TOMÁŠ FÜRST/ O co? O text Inge Fialové, ve kterém s brilancí sobě vlastní namířila šíp přímo do srdce přírodních věd. Na tuhle debatu jsem se na stránkách dŽurnálu vždy těšil, škoda, že ji stále musíme odkládat kvůli aktuálnějším otázkám vnitro-politickým. Ale takový výkop nelze ponechat bez odpovědi. Naše civilizace je založena na schopnosti porozumět tomu, jak funguje … Pokračovat ve čtení „Koledovali jsme si o to“

Obrázky ze stejného datasetu?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ V doplněném podání děkana k Etické komisi ve věci článku v Nature Communications se zmiňuje nápadná podoba mezi obrázky předloženými jeho prvním autorem (A) a korespondenčním autorem (B) po žádosti o hrubá data. Rozložení datových bodů vypadá stejně, ale obrázky mají odlišný rozsah na svislé ose. Zatímco podle obrázků od autora A dopadlo … Pokračovat ve čtení „Obrázky ze stejného datasetu?“

Na konci aktu

/INGEBORG FIALOVÁ/ Blíží se konec jednoho aktu (druhého – katastáze, nebo už třetího – peripetie?) v dramatu o vzniku vysokoškolského ústavu (s původním označením CIST, nyní CATRIN), akademický senát UP bude na svém zasedání 11.12.2019 hlasovat o jeho vzniku, proto si myslím, že je teď vhodná chvíle připomenout si co nejobjektivněji (o což  se upřímně snažím) základní dějové … Pokračovat ve čtení „Na konci aktu“